Home » Văn bản - Công văn » Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3232-BGDĐT-CSVC.pdf”]

Bình luận bài viết

[gview file="https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3232-BGDĐT-CSVC.pdf"]

Review Overview

User Rating: Be the first one !
x

Check Also

Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3712_BGDDT_CSVC.pdf”] Bình luận bài viết