Home » Văn bản - Công văn » Về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

Về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3403-GDCTHSSV-BGDĐT.pdf”]

Bình luận bài viết

[gview file="https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3403-GDCTHSSV-BGDĐT.pdf"]

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

[gview file=”https://thptnxo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/3712_BGDDT_CSVC.pdf”] Bình luận bài viết