Home » Tin giáo dục » Hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Hưởng ứng với cuộc thi này, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn thông báo đến cán bộ giáo viên và học sinh thông tin về cuộc thi như sau:

Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng dự thi:

Chia thành 3 bảng

  • Bảng A dành cho học sinh phổ thông
  • Bảng B dành cho sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài
  • Bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh viên (không thuộc đối tượng dự thi ở bảng A, bảng B và có độ tuổi dưới 35).

2. Nội dung:

  • Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
  • Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  • Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 36 năm đổi mới (1986-2022), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Cách thức đăng ký và hình thức thi:

3.1. Cách thức đăng ký

3.2. Hình thức thi

Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết) tại http://hocvalamtheobac.vn

II. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Từ 10h00 ngày 11/9/2022 đến 09h30 ngày 03/12/2022

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Chúc các bạn thành công!

Xem chi tiết hơn tại https://drive.google.com/file/d/1Mi6qgsnDBQopkTyI1UF72IY4sqT7DVtJ/view?usp=sharingdrive.google.com/…yI1UF72IY4sqT7DVtJ/view

Bình luận bài viết

x

Check Also

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương tổ quốc tôi”

Đơn vị chủ trì Ban Tuyên giáo Trung ương    Đơn vị phối hợp thực hiện ...